logo.png

Kontakt

First Safety AS
+ 47 924 56 616 
post@firstsafety.no 

Postboks 1
6330 VERMA
HMS

First Safety skal være med å skape verdier. Vi har en forpliktelse overfor kollegaer, arbeidsgiver og miljø.

Det betyr at vi på alle måter skal ta vare på hverandre ved å bygge gode relasjoner og ved å være positive og fleksible. Jobben skal utføres med omtanke, og med god kvalitet og med god sikkerhetsmargin.

Vi skal bidra til å gjøre en forskjell i positiv retning. Dersom forhold ikke er tilfredsstillende skal vi på en konstruktiv måte gi tilbakemeldinger om dette. Målet er et godt arbeidsmiljø og null skader. Historien forteller at det skjer små og store ulykker iblant. Vi må jobbe for at de skadefrie periodene blir så lange som mulig! Fokus på helse, miljø og sikkerhet er en integrert del av arbeidet som utføres.

Kontakt

First Safety AS
+ 47 924 56 616 
post@firstsafety.no

Innlogging ansatte