logo.png

Kontakt

First Safety AS
+ 47 924 56 616 
post@firstsafety.no 

Postboks 1
6330 VERMA
FJELLKLATRING og HMS

Erfaringer gjort i klassisk fjellklatring har en viss relevanse også for arbeid i industrien. 

Metoder fra fjellklatring, grotting og redning har vært utgangspunktet når prosedyrer og utstyr for industriklatring ble utviklet tidlig på 90-tallet. I industrisammenheng var dette helt nytt, og det tok sin tid å få godkjent de nye metodene. Den gamle standarden for arbeid i høyden holdt ikke mål lenger. Arbeidstilsynet fikk en jobb å gjøre.

Klatrere lever sine liv i bratte vegger og fjell, og må gjøre fortløpende vurderinger av de omskiftelige utfordringer de står overfor; vær og vind, fjellkvalitet, vanskegrad, vegvalg, sikringsmuligheter, egne ferdigheter, lagsammensetning, muligheter for trygg retur, m.m.. Det gjøres en fortløpende vurdering av risiko og konsekvenser. Dette er hardt ervervede ferdigheter, tenkemåter og holdninger som ligger i ryggmargen. Dette gir erfarne klatrere et forsprang i HMS arbeidet i industrien. 

Det kan selvsagt sees som et paradoks at klatrere på fritiden søker utfordringer som er potensielt livsfarlige, og deretter gjør alt en kan for å redusere risikoen. Dette er en kalkulert risiko, der en balanserer lykke og overskudd mot spenning og utfordringer. Klatrere må lære seg å vurdere den reelle faren.

I industrien jobber en systematisk for å redusere hendelser og ulykker, og dele alle viktige erfaringer. SJA og RUH er kjente begrep i denne sammenhengen. Industrien har mye å lære av de holdninger og tilnærminger til risiko som erfarne fjell-klatrere har ervervet seg. På den annen side kan også klatrere ha noe å lære av den systematiske tilnærmingen industrien har for å kartlegge risiko.

First Safety har lang erfaring fra både fjell og industri. Men erfarne eksperter kan også gjøre feil. I tillegg må en iblant ta høyde for at  andre i arbeidssituasjonen kan gjøre feil som vil få direkte konsekvensser for en selv. Og til sist må en stole på at ledelsen  søker struktur og kvalitet som skaper det store miljøet vi alle opererer i. 

Det er gjort en formidabel jobb innen HMS i offshoreindustrien. Vi tilpasser oss og lærer av denne kulturen. På ulike måter trenes vi opp til å vurdere sikkerhet, utføre kompenserende tiltak og dele erfaringer.

I First Safety skal vi samle og dele erfaringer. Dette gjøres skriftlig via intranet og i samlinger for ansatte der vi deler og trener for å bli flinkere. Vi skal velge å jobbe sikkert!

slide2.jpeg

Kontakt

First Safety AS
+ 47 924 56 616 
post@firstsafety.no

Innlogging ansatte