logo.png

Kontakt

First Safety AS
+ 47 924 56 616 
post@firstsafety.no 

Postboks 1
6330 VERMA
Fjellsikring

Sikker tilkomst i de bratteste fjellvegger. Inspeksjon og kartlegging av rasutsatte områder.

Vi har personell som har lang erfaring med ferdsel i, og sikring av bratte fjellvegger der det er ustabilt berg. Det kan være tilstrekkelig å renske ut løse blokker, men iblant kreves omfattende tiltak med kartlegging, rensk, bolting og plassering av egnede nett for å stabilisere og fange fallende blokker.

Kontakt

First Safety AS
+ 47 924 56 616 
post@firstsafety.no

Innlogging ansatte