logo.png

Kontakt

First Safety AS
+ 47 924 56 616 
post@firstsafety.no 

Postboks 1
6330 VERMA

Tilkomstteknikk

Tilkomstteknikk (TT) er den mest brukte betegnelse på det vi også kaller industriklatring. I større skala, og i mer profesjonell sammenheng, var det offshoreindustrien som først benyttet klatrere til å utføre arbeid i høyden.

Det var ett selskap i Norge i 1990, og bare en håndfull klatrere. Idag finnes det mange selskaper, og det finnes flere enn 1500 personer som har tatt klatrekurs beregnet for industrien.

Et klatrelag består normalt av 3 personer og de skal ha en utdanning innen SOFT eller IRATA på minimum nivå 1, 2 og 3. Nivå 3 er leder for laget, og kalles sikringsleder. Nivå 1 og 2 personellet er oftest fagansvarlig for jobben som skal gjøres, mens sikringslederen er tilrettelegger og tar ansvar for tilkomst, redningsplan og papirarbeid. De ulike nivåene nåes gjennom kursing, praktisk prøve og loggførte timer i tau.

TT er en metode for sikker tilkomst, der det benyttes tau og klatresele for sikring. Det utføres fagarbeid på vanskelig tilgjengelige steder. Det kan være boretårn, flammetårn, sjakter, tunneller, tak og husvegger, kraner og båtskrog mm.. Eksempel på fagarbeid som kan utføres hengende i tau på slike steder kan være sveising, skjærebrenning, maling, inspeksjon, mekanisk og elektrisk arbeid, mm. Dette kan gjøres av klatrere med fagbrev og rette opplæring innen TT.

Bilder i menylinjen viser arbeidssituasjoner som illustrerer noen av mulighetene.

Kontakt

First Safety AS
+ 47 924 56 616 
post@firstsafety.no

Innlogging ansatte